Orden i kaos PDF Skriv ut E-post

-Hvordan skaper sjamaner orden?
-Vi trommer i takt. Det er enkelt og elementært. Vi holder felles rytme i en sirkel. Slik blir de ordnende kreftene blir enorme. Slik kan en person i disharmoni komme gjennom sitt kaos og inn i rytme igjen. De ordnende kreftene i sinnet og i universet er enorme. Orden er å finne sin plass i prosessen. Orden er å være på vei. Det er å kjenne seg "connected", mens vi seiler rundt i kosmos på en sårbar planet.

-Hvorfor er orden så nødvendig?
-Ritualer trenger rammer og timing så energi kan settes fri og elegant og kreativ medopplevelse kan finne sted. Orden gir trygghet. Orden skaper innhold. Om man skal ta andre med inn mellom verdenene, da er orden helt nødvendig. Det skaper trygghet. Usikkerhet på tingenes orden, lager nøling og usikkerhet. Det kan gjøre at folk blir utrygge og trekker seg tilbake. Så er det vanlige tvilhelvete løs.

-Hva er indre orden?
-Man kan ordne opplevelser i hjernen, ofte betyr det å ordne opp i fortiden og sette ting på plass. For mange mennesker går rundt med fortiden rett i glaningen, så de stanger pannen i fortidens problemer. Det enkle grep som består i å skyve fortiden unna, plassere den til venstre og bak synsfeltet, kan åpne et fritt utsyn fremover.

-Jeg har hørt om tredelingen, med øvre, midtre og nedre verden. Er det også et ordensprosjekt?
-Eksakt. Dette er en del av det mytologiske kartet vi manøvrerer etter. Fra den ordinære verden i midten, går det åpninger og stier til ekstraordinære dimensjoner, verden i midten, den øvre verden og den nedre verden. Å bli sjaman er å utforske hva som befinner seg i de forskjellige verdenene.

-Er de atskilte, eller er det bare en konstruksjon?
-Jeg opplever at de er atskildte og at det er nødvendig at de er adskilt.

-Adskilt med hva?
-Hinner eller slør. De er atskilt fordi det er nødvendig. Det holder tingene på plass. Universet er orden, sinnet har orden.

-Men hvor kommer kaoskreftene fra?
-Fra uvitenhet om elegant orden.

-Døden som kaos?
-Dødskrefter er ikke kaoskrefter. De er del av den store orden og tjener livet.

-Kan man si at et under er en handling med eksakt timing og i rett orden?
-Jeg kan ikke si det bedre enn som så. Så egentlig finnes det ikke undere i den vanlige forståelsen av ordet.

-Er du opptatt av å skape undere?
-Det største under er skapt. Vi er i live. Det skulle stor grad orden i utviklingen av livet for at mennesket ble til. Den store plan løftet oss frem av kaos, og tar oss med videre. Kraftdyrene er også et ledd i den store planen. De skal også videre, som vi. Kanskje drar vi alle videre sammen i sluttet orden, for at leken skal kunne begynne igjen et annet sted. Alt vi gjør i denne verden, skaper ekko i evigheten.

-Er det mer orden i naturen enn i byene?
-Ja, livsenergien flyter friere i naturen. Den er ikke så forurenset av menneskenes tanker, følelser og den store forvirringen. Livsenergien vil orden. Symbol skaper orden, betyr orden i seg selv. Orden som skaper frihet. Diabol betyr kaos og oppløsning. Det betyr isolasjon. Ensomhet.

Kommentarer (0)Add Comment

Skriv kommentar
mindre tekstfelt | større tekstfelt

security code
Skriv inn bokstavene ovenfor i tekstfeltet nedenfor


busy
 


Kopirett © Tre Bjørner Forlag 2022. Redaktør: Ailo Gaup.

Host: Kvisvik Nettutvikling